Namen in cilji društva

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 • Izobražuje, usposablja in informira čebelarje in druge, da izboljšajo strokovno in praktično čebelarsko znanje in spretnosti.
 • Vodi organizirano delo na področju zdravstvenega varstva čebel v svojem okolju.
 • Seznanja širšo družbeno skupnost o pomenu čebelarstva in čebeljih pridelkov.
 • Se povezuje s sorodnimi društvenimi in nevladnimi organizacijami ter drugimi čebelarskimi društvi.
 • Utrjuje čebelarsko etiko.
 • Skrbi za promocijo čebelarstva v svojem okolju.
 • Si prizadeva ohranjati zgodovino čebelarstva v okolju, kjer deluje.
 • Skrbi za ohranjaje kranjske sivke, avtohtone čebelje pasme.
 • Spodbuja uporabo sodobnih tehnologij v  čebelarstvu.
 • Pospešuje pridelavo in porabo čebeljih pridelkov.
 • Seznanja potrošnike o kakovosti čebeljih pridelkov.